2019-09-10

Rozwód z orzeczeniem o winie co daje taki zazwyczaj udzielany jest bardzo szybko

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku i na alimenty? Sąd musi mieć pewność, że słusznie orzeka o winie w przypadku konkretnego rozwodu. Nie ma pojęcia rozwodu w naszym prawie a jednak za parę marnych groszy rozwody się daje bez problemu i to na skalę masową nie biorąc pod uwagę strat społecznych. Rozwód z orzeczeniem o winie co daje taki zazwyczaj udzielany jest bardzo szybko. Zastanawiając się, kiedy wybrać rozwód z orzeczeniem o winie, a kiedy rozwód bez orzekania o winie, należy wziąć pod uwagę wszelkie plusy i minusy obu rozwiązań. Czas trwania postępowania dowodowego oraz całej sprawy o rozwód zależy od aktywności obu stron,. Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to rozwiązanie dobre dla pokrzywdzonych osób, które mają wyraźne powody, aby domagać się w sądzie swoich praw. Jeśli jednak rozstanie jest wspólną decyzją małżonków, lepszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie. Małżonkowie dość często decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie ze względu na korzyści jakie to daje, związane przede wszystkim z postępowaniem alimentacyjnym. – Tłumaczył nam, że chce ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Mam pytanie, adwokat radzi rozwód bez orzekania o winie, mimo że całkowity rozpad małżenstwa nastąpił z winy męża ( alkoholizm, narkomania, agresja). Dlaczego więc oszukiwani małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie i za porozumieniem stron? O winie małżonka może przesądzać w szczególności nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc, zdrada, porzucenie, zawinione niezaspokajanie potrzeb rodziny. Ten rozwód to jakaś farsa, kaprys. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie w sprawie o rozwód umarza się. Najszybszym sposobem na rozwód jest to bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd ogranicza się jedynie do zbadania, czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, czy rozwód nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci i zasadami współżycia społecznego. Jeśli obie strony są zgodne, że małżeństwo przestało istnieć z innych względów niż na przykład zdrada, które nie określają winy jednego z nich, w grę wchodzi rozwód bez orzekania o winie. Rozwód jest właściwie pewny, chciałbym zapytać o kwestie dotyczące podziału majątku w takich okolicznościach. – A przede wszystkim daje poczucie sprawiedliwości i łatwiejszego pogodzenia się z losami małżeństwa – dodają detektywi. Sam jednak rozwód z orzeczeniem o winie może być podstawą do orzeczenia alimentów na małżonka, który nie został uznany za winnego od małżonka wyłącznie winnego. Mam 53 lata, jestem od kilku lat po rozwodzie, rozwód został orzeczony z wyłącznej winy męża. Czy warto ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie zdradzającego małżonka? Sąd ma możliwość zaniechania orzekania o winie, orzeczenia o winie jednej strony lub orzeczenia o winie obu stron. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków, orzeczeniem winy obu stron lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy. Co w przypadku orzeczenia o winie jest uznane za dowód w sądzie? Wówczas orzekanie o winie jest łatwiejsze, jednak w każdej sytuacji konieczne jest przedstawienie konkretnych dowodów. Za trwały rozkład pożycia małżeńskiego przyjmuje się natomiast taki, który trwa na tyle długo, że nie daje realnych szans na powrót małżonków do pożycia. System prawny w naszym kraju obejmuje dwa sposoby rozwodu – z orzeczeniem o winie lub za porozumieniem stron. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Chciałbym złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie (ponieważ zależy mi na szybkim rozwodzie bez prania brudów). Rozwód bez orzekania o winie ma również swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami. Zwykle taki rozwód bez winy, orzekany jest na jednym posiedzeniu sądu, a więc bardzo szybko. Rozwód bez orzekania o winie zamyka jej drogę do ubiegania się o alimenty od byłego. Aby w ogóle można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić dowody, które świadczyłyby przeciwko małżonkowi. Rozwód z orzeczeniem o winie żony albo męża wpływa na losy wspólnego majątku, opieki nad dziećmi, generuje obowiązek zapłaty alimentów oraz pokrycia kosztów procesu. Orzeczenie o winie jednego z małżonków nie musi, ale może mieć istotny wpływ na kwestię władzy rodzicielskiej. Rozwód może przyjmować różne formy.

Zobacz także