FAKTY I MITY

Mit:

E-faktury muszą zostać wydrukowane, aby odręcznie nanieść na nich dekretację.

Fakt:

Dekretowanie dokumentów elektronicznych jest czynnością niezbędną, natomiast ich wydruk do zaksięgowania nie jest konieczny. Dekrety księgowe mogą być zapisywane w sposób elektroniczny w systemach księgowo-finansowych. Należy przy tym pamiętać, że sposób dekretowania dokumentu i jego zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych - jeśli nie jest dokonywany wprost na dokumencie - powinien zostać szczegółowo ustalony w polityce rachunkowości danej jednostki.

Dokładna treść podstawy prawnej znajduje się w art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości:
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=238B0CA6758B88D4F5E1E14843A25225?id=WDU20130000330&type=2


Mit:

Do odbierania e-Faktur konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego.

Fakt:

Od 1 stycznia 2013 roku e-Faktury nie muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, tzw. podpisem elektronicznym.


Mit:

Faktury muszą być przechowywane w formie papierowej.

Fakt:

Faktury powinny być archiwizowane w taki sposób, aby dostęp do nich był możliwy w łatwy i szybki sposób. E-Faktury można przechowywać na dedykowanym portalu internetowym, dysku komputera lub w pamięci przenośnej, takiej jak pendrive lub płyta CD.


Mit:

Aby zacząć korzystać z e-Faktur, trzeba spełnić specjalne warunki i wypełnić mnóstwo dokumentów.

Fakt:

Od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku wyrażania formalnej zgody na otrzymywanie e-Faktur. Wystarczy zgoda ustna lub tzw. zgoda domniemana, polegająca na tym, że jeśli nabywca opłacił pierwszą otrzymaną e-Fakturę, to znaczy, że nie wyraził sprzeciwu do otrzymywania rozliczeń takiej formie. Wówczas każda kolejna faktura będzie przesyłana klientowi jako dokument elektroniczny.


Mit:

E-Faktura nie jest równorzędna fakturze papierowej.

Fakt:

E-Faktura jest w 100 procentach tak samo ważna jak faktura papierowa i musi spełniać te same warunki, czyli posiadać wiarygodność. Wiarygodność dokumentu zapewniają trzy cechy: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność. 


Mit:

Zapewnienie wiarygodności e-Faktury wymaga stosowania specjalnych systemów przez firmę i nie opłaca się małym firmom.

Fakt:

Obecnie istnieje możliwość zapewnienia wiarygodności e-Faktury za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. Oznacza to, że nie jest wymagane stosowanie ani sformalizowanego podpisu elektronicznego, ani systemu elektronicznej wymiany danych (EDI). Istnieją już na polskim rynku rozwiązania ułatwiające firmom zarządzanie i wymianę dokumentów elektronicznych, które przynoszą wymierne oszczędności.


Mit:

E-Faktury muszą być drukowane w celu przedstawienia ich Urzędowi Skarbowemu.

Fakt:

E-Faktury powinny zostać przedstawione na wezwanie Urzędu Skarbowego w formie, która umożliwi łatwy dostęp do nich i odczytanie, czyli np. na dysku zewnętrznym (pamięci USB lub płycie CD).


Mit:

Faktura papierowa jest bezpieczniejsza.

Fakt:

Faktura papierowa wysłana pocztą może łatwo trafić w niepowołane ręce. Może też ulec zniszczeniu lub zagubieniu. Dostęp do faktur elektronicznych w systemach internetowych zarządzających e-Fakturami jest możliwy tylko po zalogowaniu chronionym szyfrowanym połączeniem SSL.


Mit:

Łatwiej opłacać faktury papierowe.

Fakt:

Przy dokonywaniu płatności za faktury papierowe trzeba samodzielnie wypełniać druk przelewu lub iść do placówki banku albo na pocztę. To wszystko wymaga czasu, a ponadto niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu, na przykład przy przepisywaniu numeru konta. Faktury elektroniczne, dostępne w systemach bankowości internetowej lub w portalach dostawców usług, można opłacać jednym lub kilkoma kliknięciami. System sam przepisuje numer konta i kwotę do zapłaty. Wygodną opcją dokonywania płatności jest także zlecenie stałe na koncie bankowym lub automatyczne polecenie zapłaty. 


Mit:

Po usunięciu e-Faktury z dysku komputera lub maila, dokument zostanie bezpowrotnie utracony.

Fakt:

E-Faktury, podobnie jak faktury papierowe, powinny być przechowywane przez 6 lat od daty wystawienia. Jeżeli przez pomyłkę faktura zostanie usunięta z konta w komputerze, wystarczy, że klient zwróci się z prośbą o ponowne wystawienie dokumentu do usługodawcy. 


Mit:

Do otrzymywania e-Faktur konieczne jest zainstalowanie w komputerze odpowiedniego systemu.

Fakt:

Faktury elektroniczne można odbierać w formacie PDF jako załącznik e-maila. Do odbierania plików tego typu wystarczy bezpłatny program Adobe Reader, który można pobrać na stronie producenta. Dostęp do e-Faktur jest możliwy także online, w portalach internetowych usługodawców. Dokumenty w takiej formie można odczytać z każdego miejsca na świecie, 24 godziny na dobę. Wystarczy dostęp do Internetu.


Mit:

Klient posiadający REGON nie może korzystać z e-Faktur.

Fakt:

Klient będący przedsiębiorcą może korzystać z faktur elektronicznych. Są one dokumentami księgowymi o takiej samej mocy prawnej jak faktury papierowe. 

 

 

Do końca 2013 r. definicja oraz stosowanie e-Faktur uregulowane było w rozporządzeniach Ministra Finansów. Obecnie faktura elektroniczna podobnie jak „zwykła” faktura zdefiniowana jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Ustawa określa również co rozumiemy przez zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury. Wskazuje na sposoby dochowania tych elementów oraz reguluje kwestie związane z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktów w formie elektronicznej. 

 

Wytyczne Komisji Europejskiej w Polsce realizuje Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania działające przy Ministerstwie Gospodarki. Jego rolą, podobnie, jak w pozostałych państwach Unii Europejskiej, jest przede wszystkim zebranie doświadczeń w zakresie elektronicznego fakturowania na lokalnym rynku po to, aby móc realizować Agendę Cyfrową dla Europy i utworzyć m.in. krajową strategię elektronicznego fakturowania. 

 

Dokładna treść podstawy prawnej znajduje się w art. 2, 106m i 106n ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw : http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=62EDE6C44B9754AAF94129059E03F746?id=WDU20130000035&type=1

Korzystanie z e-Faktur skraca czas oczekiwania na rachunki. Masz do nich dostęp już w momencie wystawienia

Zobacz pełną listę korzyści >

Zobacz, jakie to proste!

Dowiedz się więcej >


42 procent Polaków otrzymuje faktury w wersji elektronicznej

Zobacz wszystkie trendy >

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!