Finał kolejnego etapu Kampanii „Wybieram e-faktury”

Zakończył się kolejny etap Kampanii „Wybieram e-faktury”. Kampanię zainicjowała koalicja, w skład której weszły firmy i organizacje, których głównym celem było edukowanie społeczeństwa na temat sposobów udostępniania i płatności e-faktur oraz obalanie mitów związanych z wykorzystaniem faktur elektronicznych.

Koalicja została powołana po to, aby zwiększyć świadomość konsumentów w obszarze regulacji prawnych określających status e-faktur w Polsce oraz zwrócić uwagę Polaków na ekologiczne skutki wystawiania faktur papierowych. W skład koalicji weszły: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Orange Polska, UPC Polska, ING oraz Sage.

W ramach kampanii powstała już strona internetowa http://www.wybieramefaktury.pl/ zawierająca kompendium wiedzy na temat płatności elektronicznych, korzyści wynikających ze stosowania e-faktur oraz faktów i mitów związanych z fakturami elektronicznymi. Opracowano też raport z badań dotyczących postaw Polaków wobec e-faktur. Od początku działaniom koalicji towarzyszyło logo. Zwycięska grafika została wybrana z 580 zgłoszeń nadesłanych do konkursu na oficjalne logo kampanii.

W roku 2014 na zlecenie koalicji przeprowadzono sondę wśród Polaków na temat znajomości e-faktur oraz zaangażowano ministrów Gospodarki oraz Środowiska do pomocy w promowaniu idei nowoczesnych form płatności. Pozyskano też wypowiedzi propagujące e-faktury, przedstawicieli dwóch ministerstw. Materiały filmowe, które powstały na podstawie przeprowadzonych wywiadów były promowane w mediach oraz kanałach społecznościowych.

Dodatkowo w ramach kampanii, zorganizowano warsztaty dla dziennikarzy oraz przygotowano szereg materiałów informacyjnych i graficznych na temat regulacji prawnych dotyczących e-faktur, stosunku Polaków do tematu oraz ekonomicznych i środowiskowych skutków korzystania z tradycyjnych form płatności. Na temat kampanii ukazało się wiele publikacji w prasie, Internecie oraz radiu.

Dodatkowo udało się pozyskać „Przyjaciół e-faktur”, którzy swoim doświadczeniem oraz zaangażowaniem w promowanie pro-ekologicznych idei uwiarygodnili główny przekaz kampanii. Do grona przyjaciół nowoczesnych form płatności należą miedzy innymi: Prezydent Konfederacji Lewiatan - dr Henryka Bochniarz czy Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Dariusz Bogdan. Patronat nad kampanią objęły 3 ministerstwa – Gospodarki, Środowiska, Administracji  i Cyfryzacji oraz Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska  -  Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Pod hasłem „Wybieram e- faktury – nie rozliczam się z drzewami” podpisało się ponad 500 Polaków, dołączając do promowanego w kanałach społecznościowych wydarzenia. Celem powstania wydarzenia na Facebooku było pozyskanie jak największej liczby zwolenników kampanii oraz promowanie proekologicznych i nowoczesnych form płatności.

Kampania w liczbach:

528 osób biorących udział w wydarzeniu „Wybieram e-faktury nie rozliczam się z drzewami”
77 materiałów w mediach
343 wyświetlenia sondy „Co Polacy wiedzą o e-fakturach?”
79 wyświetlenia filmiku „E-faktury – fakty i korzyści”
10 „Przyjaciół e-faktur”

Do otrzymywania e-Faktur konieczne jest zainstalowanie w komputerze odpowiedniego systemu.


Zobacz, jakie to proste!

Dowiedz się więcej >


92 procent Polaków otrzymujących faktury elektroniczne jest z nich zadowolona

Zobacz wszystkie trendy >

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!